top of page

AVISO LEGAL

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els seus usuaris, els informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que aquesta pàgina Web és propietat de Montserrat Bonet., amb domicili a Avinguda República Argentina, amb C.I.F. nº 35012031M.

 

Per a qualsevol consulta o proposta, contactar-nos a l’e-mail lacarnisseriamontserrat@gmail.com.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta pàgina web.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquestes CONDICIONS GENERALS D'ÚS, vigents en el moment de l’accés, que demanem que es llegeixin detingudament. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, tindrà que abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d'operar en ell. El suministrament de dades personals i la compra de productes mitjançant el nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra pàgina web, ampliar o reduir serveis, i inclús suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

 

A. Propietat Intelectual

 

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de Montserrat Bonet o de segons a qui s’ha adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intelectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de Montserrat Bonet, del titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Montserrat Bonet és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accès a la nostra pàgina web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, només el fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de Montserrat Bonet.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

 

B. Condicions d’Accés

 

L'accés a la nostra pàgina web es gratuït i no necessita subscripció o registre previs. 

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferits en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d'ús i, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

 

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als que es pugui accedir mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web posa a disposició de l’usuari, comuniquem que Montserrat Boent queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra carnisseria per part de l’usuari.

 

C. Responsabilitats

 

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excesiva sobrecàrrega de funcionament als nostres serveis informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web o, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tota adquisició de productes mitjançant aquesta pàgina web es regirà per les “Condicions Generals de Compra”, en especial, en allò referent a preus, impostos, lliurament de productes i devolucions. L’usuari ha d’acceptar les condicions de compra dels productes abans d’adquirir-los.

 

Tot el relatiu a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis de l'Estat espanyol. En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació a la interpretació i el contingut d'aquesta pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

 

D. Vigència de les condicions generals d’accés a la web

 

Aquestes Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 02/02/2010. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d’emissió en casa ocasió en que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa de que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, us podeu posar en contacte amb nosaltres amb les dades indicades anteriorment.

bottom of page